نقش تغذیه در کنترل آفات و بیماری‌های گندم و جو چگونه است؟

تغذیه در کنترل آفات و بیماری‌ها در تمام گیاهان به ویژه گندم و جو نقش بسیار زیادی دارد. هر چقدر سیستم ایمنی گیاه بیشتر تقویت شده و گیاه شرایط بهتری داشته باشد، جذب آفات کمتر خواهد شد. درنتیجه، میزبان خوبی برای بیماری‌ها و آفات نخواهد بود. درصورتی که، گیاه ضعف تغذیه داشته باشد و تنش جذب نیتروژن زیاد را دریافت کند، می‌تواند میزبان خوبی برای آفات و بیماری‌ها باشد. مصرف زیاد اوره (نیتروژن) در زمان نادرست سیگنالی برای جذب آفات است. مصرف اوره به صورت تقسیطی و درست باعث شده تا مزرعه گندم و جو برای آفت سن که از آفات خطرناک است، جذاب نباشد. همچنین، استفاده از برنامه غذایی و مصرف کودهای دارای عنصر سیلیسیم می‌تواند بسیاری از بیماری‌ها مانند پاخوره را که باعث کاهش عملکرد شدید در مزارع گندم و جو می‌شود، مدیریت کند.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.