چرا برنامه غذایی در گندم و جو اهمیت دارد؟

برای دستیابی به تولید و عملکرد مناسب به یک برنامه غذایی درست، دقیق و علمی نیاز است. برنامه غذایی درست علاوه بر تامین نیاز گیاه، باعث افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش‌های زنده و غیرزنده می‌شود. گیاه به عنوان یک موجود زنده نیاز دارد در قالب یک برنامه، عناصرغذایی را در مراحل فیزیولوژیک مختلف دریافت کند تا بتواند به بالاترین سطح پتانسیل عملکرد برسد. بنابراین، برنامه غذایی برای رسیدن به حداکثر پتانسیل عملکرد بسیار حائز اهمیت است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.