دلیل پوچی در سنبل گندم و جو چیست؟

پوچ بودن جایگاه دانه یا بخشی از سنبله ها که معمولا از بالا به پایین شروع می شود و چند دلیل دارد:

یکی از موارد سرمازدگی ‌و بروز سرما در زمان پنجه زنی است که اگر خیلی شدت داشته باشد بخشی از جنین از دست می رود و جایگاه دانه پر نمی شود.

مورد دیگر تنش های آبی است که بعد از ظهور سنبل در مزرعه داریم و فرصت انتقال محتوای برگی به مخازن و بذرها و دانه‌ها پیدا نمی شود.

موضوع بعدی بحث عدم داشتن برنامه غذایی است که بتواند محتوای برگی مناسبی ایجاد کند و بعد آنها را به صورت یکطرفه به دانه و مخزن منتقل کند اگر برنامه غذایی درست نباشد بجای انتقال محتوا به سمت دانه منجر به تخلیه دانه یا انتقال مجدد خواهد شد که باعث پوچی دانه می شود.

این آموزش را دوست داشتید؟
3
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.