کشاورزی اقتصادی در کشت گندم و جو به چه معنی است؟

اصول اولیه کشاورزی بر پایه کشاورزی اقتصادی طراحی شده ولی متاسفانه در سال‌های جدید کشاورزی بر پایه کشاورزی عملکردی اجرا می‌شود و این خود یک نقص بزرگ است. کشاورزی عملکردی یعنی افزایش هزینه و کشاورزی به هر قیمتی انجام شود. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که کشاورزی بر پایه افزایش عملکرد باشد کشاورزی پر هزینه‌ای است و متاسفانه به هر قیمتی شرایط افزایش عملکرد جزو اهداف اصلی است. بنابراین استفاده منابع آب، خاک، حتی هزینه‌های کشاورز هم افزایش می یابد و اصطلاحا به این کشاورزی، کشاورزی گران می‌گویند، یعنی کشاورزی که توجیه اقتصادی ندارد و منابع طبیعی در آن لحاظ نمی شود. کشاورزی اقتصادی که در حال حاضر بخش زیادی از دنیا درگیر آن هستند کشاورزی است که ارزان است یعنی با حداقل هزینه‌ها به بالاترین سطح راندمان دست پیدا می‌کنند. در اینجا هدف عملکرد نیست بلکه ارزان تولید کردن، هدف است چراکه عملکرد صرفا دست طبیعت است و ما قرار است شرایط را برای طبیعت فراهم کنیم. از این رو کشاورزی اقتصادی جزو اهدافی است که دنیا در ارتباط با آن کار می‌کند و با پایین ترین هزینه به بالاترین عملکرد دست پیدا می‌کنیم. خصوصا در ارتباط با کشت‌هایی مثل گندم که قوت اصلی جهان است.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.