تنش خشکی در گلدهی چه تاثیری بر عملکرد گندم و جو دارد؟

تنش خشکی یکی از عواملی است که بر عملکرد گندم و جو اثر منفی می‌گذارد. یکی از مراحلی که تنش خشکی می‌تواند باعث کاهش عملکرد گندم و جو شود، مرحله گل انگیزی یا ظهور گل در گندم و جو است. متاسفانه تنش خشکی سبب محدود شدن ظرفیت پر کردن دانه می‌شود. همچنین، باعث می‌شود تعداد دانه در خوشه به شدت کاهش یافته، وزن هزار دانه افت پیدا کند و گیاه را به شدت به تفت باد حساس می‌کند.  

این آموزش را دوست داشتید؟
2
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.