خطرات مصرف اوره در طول فصل رشد پسته چیست؟

اوره به عنوان یک کود تامین کننده نیتروژن باید در زمان درست و مقدار صحیح استفاده شود. در صورتی که در مقدار مناسب و تاریخ‌های مناسب مصرف نشود، سبب افزایش رقیق شدن شیرابه و در نهایت طغیان پسیل می‌شود و درخت را به شدت نسبت به شرایط پوسیدگی‌های طوقه و ریشه حساس می‌کند. همچنین، سبب رکود دیرهنگام درخت در پاییز شده و مخاطرات سرمازدگی را به دنبال خواهد داشت.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.