شخم عمیق در باغ پسته چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

درختان دو نوع ریشه دارند؛ ریشه‌های جذبی (سطحی) که وظیفه جذب حدود 98 درصد عناصر غذایی را به صورت انتخابی بر عهده دارند و عموما در عمق صفر تا 30 سانتی متری خاک هستند، ریشه‌های عمقی که جذب توده‌ای را انجام می‌دهند و سهم‌شان از جذب عناصر غذایی حدود دو تا چهار درصد است. صدمه به ریشه‌های سطحی سبب عدم جذب عناصری مثل آهن، کلسیم و غیره می‌شود. پس، شخم عمیق با گاوآهن با آسیب به ریشه‌های سطحی سبب عدم جذب عناصر غذایی و ایجاد اختلالات تغذیه‌ای خواهد شد. بنابراین، اگر کشاورز برای بهبود تهویه خاک نیازمند شخم است، بهتر است به جای شخم با گاو آهن با استفاده از پنجه غازی یا روتیواتورهای سطحی، سطح خاک را خراش دهد. استفاده از گاو آهن خسارت سنگینی به درختان وارد می‌کند و زمان زیادی طول می‌کشد تا ریشه‌ها ترمیم شوند (زمان‌های توسعه ریشه در سال محدود است و توسعه آن بسیار مهم است زیرا به صورت تجمیعی بوده و نیاز گیاه را تامین می‌کند).

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.