شرایط مناسب آب و هوایی برای باغ پسته چیست؟

پسته یک گیاه مقاوم به خشکی است، طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی به ویژه مناطق گرم را تحمل ‌می‌کند و تقریبا با همه شرایط آب و هوایی سازگار است. نکته مهم در حفظ تولید پسته این است که در زمان گرده افشانی نباید رطوبت منطقه خیلی زیاد باشد یا در مناطقی باشد که بارندگی خیلی زیادی اتفاق ‌می‌افتد، درغیر اینصورت با عدم گرده افشانی مواجه ‌می‌شوند.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.