آیا محلول پاشی کلسیم گوجه فرنگی در افزایش گلدهی موثر است؟

اینکه هر نوع کودی به صورت محلول پاشی یا ریشه ای مصرف شود بستگی به شرایط مزرعه و منطقه شما دارد اما کودهای حاوی عنصر کلسیم یکی از کودهایی است که در بهبود گلدهی گوجه فرنگی موثر است اما باید سایر کودها نیز مصرف شوند و تنها کودهای کلسیمی در گلدهی موثر نیستند.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.