کمبود عناصر به خصوص کمبود کلسیم در پسته چه عوارضی دارد؟

کلسیم یکی از عناصر بسیار مهم است بخصوص در گیاهانی که در شرایط تنش قرار دارند. به دلیل اینکه پسته معمولا در مناطق شور و خشک کاشته می‌شود و عموما درگیر تنش شوری و خشکی است، کلسیم به عنوان کاهش‌دهنده اثرات تنش بسیار حائز اهمیت است. نیاز به کلسیم می‌تواند با محلول‌پاشی‌ و مصرف ریشه‌ای آن تامین شود. مصرف ریشه‌ای کلسیم مانع جذب سدیم می‌شود یا جذب آن را توسط ریشه کاهش می‌دهد. منابع کلسیم می‌توانند گچ‌های کشاورزی باشند تا رقابت در ساختار ریشه کم شود. برای تامین سایر نیازهای گیاه به کلسیم محلول‌پاشی ضروری است. محلول‌پاشی کلسیم نیاز مخازن را به کلسیم تامین می‌کند و مصرف ریشه‌ای گچ کشاورزی رقابت کلسیم و سدیم را به نفع کلسیم و به ضرر سدیم محدود می‌کند. بنابراین، در مراحلی باید محلول‌پاشی کلسیم به ویژه برای مخازن پسته که میوه‌ها هستند، انجام گیرد. اگر محلول‌پاشی انجام نشود، سقط یا ریزش میوه‌ها در برخی مراحل به دلیل تجمع سدیم رخ می‌دهد.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.