دلایل حاشیه سوزی در برگ‌های پسته چیست؟

حاشیه سوزی برگ‌ها عموما ناشی از مسمومیت‌های بور و کلر در برگ‌ها است. باغات پسته عموما در مناطق شور هستند که مقدار بور و کلر در خاک و آب زیاد است و سمیت بور و کلر ایجاد می‌کند. برای کاهش حاشیه سوزی و از دست دادن برگ‌ها، استفاده از یک برنامه غذایی دقیق و درست با افزایش مقدار کلسیم و پتاسیم در گیاه و همچنین حفظ توازن سایر عناصر غذایی توصیه می شود.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.