چه نکات مهمی قبل از برداشت گندم و جو باید در نظر گرفته شود؟

در بعضی مناطق، با توجه به تغییرات اقلیمی مانند تفت باد (هوای گرم) که باعث می شود قبل از اینکه دانه‌ها پر بشوند، خوشه خشک شود و دانه پر نشود، باید 20 تا30 روز قبل از اینکه تفت باد در این مناطق آغاز شود، با محلول پاشی سیلیکون سیگنال مصنوعی انتقال محتوا به گندم و جو داده شود تا گیاه قبل از اینکه درگیر سیگنال‌‌های طبیعی شود با سیگنال مصنوعی که به آن داده شده، انتقال محتوا به سمت دانه را آغاز کند. در این شرایط وزن هزاردانه مناسب است و دانه با کیفیتی تولید شده و برداشت در تاریخ مناسبی انجام می‌گیرد. ضمن اینکه تاریخ برداشت مناسب باعث شده تا حداقل ریزش را در شرایط برداشت با کمباین در گندم و جو داشته باشید.

این آموزش را دوست داشتید؟
1
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.