استفاده از گچ کشاورزی در باغ پسته را توصیه می کنید؟

در مناطقی که سطح شوری خاک زیاد است برای ممانعت از جذب سدیم باید مقدار کلسیم محلول خاک افزایش یابد. یکی از روش‌هایی که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از گچ است. در ایران بیشتر از گچ خام استفاده می‌شود که مناسب نیست و شوری بیشتری ایجاد می‌کند. اما استفاده از گچ‌های خالص صنعتی یا سولفات کلسیم شرایط خوبی برای استفاده در خاک‌های شور دارد. در مناطقی که خاک و آب هر دو شور هستند می‌توان هر سال در سطح خاک مقادیر مناسب گچ خالص پاشید که می‌تواند از جذب سدیم توسط گیاه و مسمومیت‌هایی که به دنبال آن ایجاد می‌شود، جلوگیری کند.

این آموزش را دوست داشتید؟
0
0

در صفحه پرسش و پاسخ‌ها، می‌توانید به انواع سوالات متداول کشاورزان به همراه پاسخ آن‌ها دسترسی داشته باشید.