مراحل رشد گوجه فرنگی

مزرعه گوجه فرنگی

3 دقیقه از زمان ارزشمندتان را به مطالعه این مقاله اختصاص دهید!

یکی از شاخص‌های موثر و مهم در برنامه‌ تغذیه‌ای مراحل رشدی گیاه است. اگرچه گوجه فرنگی باید در تمام مراحل رشد، همه عناصر غذایی را به اندازه کافی دریافت کند اما نسبت این عناصر در مراحل مختلف، متفاوت است و درنتیجه، باید منابع کودی با توجه به نیاز گیاه انتخاب شوند.

بنابراین، شناخت مراحل رشد گوجه‌ فرنگی به اجرای بهتر برنامه کودی کمک می‌کند. در این مقاله، می‌توانید مراحل رشد گوجه فرنگی را به صورت تصویری مشاهده نمایید.

مرحله اول: جوانه‌زنی و سبز شدن

تصویر جوانه‌زنی و سبزشدن گوجه‌فرنگی
سبزشدن بذر گوجه فرنگی

مرحله دوم: استقرار بوته

استقرار و رشد رویشی گوجه‌فرنگی
استقرار بوته گوجه فرنگی

مرحله سوم: رشد رویشی

رشد رویشی گوجه‌فرنگی
رشد رویشی گوجه فرنگی

مرحله چهارم: گلدهی

گلدهی گوجه‌فرنگی
گلدهی گوجه فرنگی

مرحله پنجم:تشکیل میوه

تشکیل میوه گوجه‌فرنگی
تشکیل میوه در گوجه فرنگی

مرحله ششم: درشت‌شدن میوه

درشت شدن میوه گوجه فرنگی
درشت‌شدن میوه گوجه فرنگی

مرحله هفتم: رسیدگی میوه

رسیدگی میوه گوجه‌فرنگی
رسیدگی میوه گوجه فرنگی

نکات مهم:

1. عموماً دو نوع رشد در گوجه فرنگی وجود دارد؛ بیشتر انواع تجاری، دوره محدود مشخص گلدهی و رشد میوه دارند. اما، بیشتر گونه‌های باغی و گوجه فرنگی‌های گلخانه‌ای در طول عمر گیاه گل و میوه تولید می‌کنند. بنابراین، جدا کردن مراحل رشد گوجه فرنگی مانند گلدهی، تشکیل میوه، درشت شدن و رسیدگی در این مقاله صرفاً به منظور نمایش شفاف‌تر مراحل انجام شده است.

مراحل رشد گوجه‌فرنگی
مراحل رشد گوجه‌فرنگی

2.  به منظور تولید گوجه فرنگی کاشت بذر در زمین اصلی و یا کاشت نشا انجام می‌گیرد. عموماً برای استقرار موفق گوجه فرنگی در مزارع بزرگ، نشا آن کاشته می‌شود. در این روش پس از کاشت بذر در گلخانه و رسیدن به شرایط مطلوب انتقال، نشا به زمین اصلی منتقل می‌شود و استقرار می‌یابد.

توجه و شناخت مراحل رشد گوجه‌ فرنگی به اجرای بهتر برنامه کودی کمک می‌کند. برنامه کودی، شامل تمام کودهایی است که گیاه باید برای رسیدن به عملکرد مطلوب دریافت کند. این برنامه بسته به شرایط خاک، رقم، منطقه و غیره متفاوت است.

دریافت برنامه کودی اختصاصی

منبع کلیدی

+ Kelley, W. T., Boyhan, G. E., Harrison, K. A., Sumner, P. E., Langston, D. B., Sparks, A. N., ... & Fonsah, E. G. (2010). Commercial tomato production handbook.
این آموزش را دوست داشتید؟
7
2

بخش نظرات

دیدگاهتان را در ارتباط با این مطلب آموزشی بنویسید!

0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دریافت برنامه کوددهی اختصاصی