شبکه جامع کارشناسان کشاورزی ایران

در این شبکه، کارشناسان حوزه‌های مختلف کشاورزی حضور دارند. شما هم به این جمع بپیوندید و از مزایای آن بهره‌مند شوید.

آفات مهم پسته در ایران: بررسیِ خسارت و مبارزه

آفات پسته در ایران

5 دقیقه از زمان ارزشمندتان را به مطالعه این مقاله اختصاص دهید!

آنچه دراین مقاله می‌خوانید...

آفات پسته بخشی از باغ هستند و متاسفانه در صورت عدم مدیریت، خسارات زیادی را برای کشاورزان داشته و منجر به کاهش عملکرد پسته خواهند شد.

مشخص است که نمی‌توانیم همه آفات باغ پسته را حذف کنیم اما شناخت درست آفت و مراحل رشد و نمو آن و همچنین زمان درست مبارزه به کنترل جمعیت آفات مهم پسته کمک شایانی می‌کند.

تیم اگرویار با ارائه سامانه‌های مدیریت باغ پسته در اپلیکیشن اگرویار، همواره پشتیبان و حامی پسته کاران عزیز کشور است.

آفت کرمانیا پسته یا پروانه چوبخوار پسته

نام علمی آفت کرمانیا، Kermania pistaciella است. این آفت یک پروانه است که لارو آن با حمله به شاخه‌ها و تنه درخت پسته، آسیب‌های زیادی از جمله خشک شدن سرشاخه را ایجاد کرده و متاسفانه مبارزه با این آفت بسیار مشکل است. خسارت به میوه پسته نیز از طریق تغذیه لارو کرمانیا از محور خوشه و قطع ارتباط آوندی است که منجر به خشک شدن میوه‌های انتهایی خوشه پسته می‌شود. مدت زمان حضور لارو کرمانیا درون شاخه‌ها گاهی به بیش از 10 ماه رسیده که برای پسته بسیار مشکل ساز است.

کنترل و مبارزه با کرمانیا پسته

 • شیمیایی: سموم متعددی توصیه شده که باید با مشورت با کارشناسان حاذق گیاهپزشکی هر منطقه مصرف شود.  
 • بیولوژیک: با زنبورهای پارازیتوئید که چندین گونه دارند و به لارو درون شاخه پسته حمله کرده و منجر به از بین رفتن آن می‌شوند. نوع دیگر مبارزه بیولوژیک، نماتدهای بیمارگر کرمانیا هستند که با سوراخ کردن شفیره و ورود و تولیدمثل در آن منجر به از بین رفتن شفیره کرمانیا خواهند شد.
 • تله فرمونی: این نوع تله‌ها با اختلال در جفت‌گیری حشرات نر و ماده از تولیدمثل جلوگیری کرده و باعث عدم تکثیر شده و در نهایت آفت کرمانیا پسته تا حد مطلوبی کنترل می‌شود.

پسته‌کاران عزیز توجه داشته باشید که هر روش مبارزه با آفات، مزایا و معایبی دارد که شرایط منطقه و چرخه زندگی آفت و… بر اثرگذاری آن روش موثر است.

آفت سوسکو پسته یا سوسک سرشاخه خوار پسته

آفت سوسک سرشاخه‌خوار پسته (Hylesinus vestitus Rey) از مغز سرشاخه تغذیه کرده و کانالی در شاخه ایجاد کرده و محل ورود آن نیز از پایین جوانه‌ها است. خسارت سوسکو پسته منجر به خشکیدگی جوانه‌های برگ و گل و در ادامه باعث ضعف درخت و خشک شدن سر شاخه‌ها می‌شود. متاسفانه سوسک‌ها در آخر فصل پس از خروج از شاخه‌ها به بقایای ناشی از هرس درختان حمله کرده و درون آن‌ها تخمریزی می‌کنند و بدین ترتیب برای فصل آتی تولیدمثل را انجام می‌دهند. زمستانگذرانی لاروها نیز درون شاخه‌ها طی شده و با شروع فصل مجدد چرخه زندگی بعدی آغاز خواهد شد.

مبارزه با سوسکو پسته

 • بهترین نوع مبارزه با آفاتی مانند سوسک سرشاخه‌خوار حفظ سلامت درختان است زیرا مبارزه شیمیایی با چنین آفاتی بسیار مشکل بوده و خسارات زیادی را برای باغ پسته خواهد داشت.

اگرویار با ارائه برنامه کودی اصولی به حفظ سلامت درختان پسته شما کمک می‌کند.

 • حذف بقایای ناشی از هرس درختان و علف‌های هرز جهت کاهش مکان‌های زمستانگذرانی سوسک سرشاخه خوار پسته.
 • مبارزه بیولوژیک بدین صورت که لاروهای زنبورهای پارازیتوئید از لاروهای سرشاخه خوار تغذیه می‌کنند.
 • تله‌های فرمونی برای جلب حشرات نر و ماده و جلوگیری از تکثیر، راهکار مفیدی است که پیشنهاد می‌شود.

آفت پسیل پسته

از جمله آفاتی که بسیار برای پسته خطرناک است، پسیل پسته (Agonoscenapista­ciae) است که دو مرحله پوره و حشره کامل منجر به خسارت زیادی می‌شوند. پسیل پسته یک آفت مکنده است که با تغذیه از شیره درخت، ماده سفیدرنگی بنام شکرک را دفع می‌کند. یکی از راه‌های تشخیص پسیل در باغ تجمع شکرک در زیر درختان پسته است، هرچند پشت برگ‌ها نیز شکرک مشاهده می‌شود. متاسفانه خسارت پسیل منجر به ریزش جوانه‌ها و برگ‌ها و همچنین میوه پسته شده که در نهایت امکان خندان نشدن پسته و یا پوکی پسته‌ها نیز وجود دارد. یک نشانه دیگر خسارت پسیل، خشک‌شدگی و چسبناکی برگ‌های پسته است.  

مبارزه و کنترل پسیل پسته

 • دشمنان طبیعی یا مبارزه بیولوژیک
 • کاشت ارقام مقاوم به پسیل
 • حفظ سلامت درختان با کوددهی مناسب و آبیاری اصولی و کافی
 • مبارزه شیمیایی زیرنظر کارشناس حاذق

آفات سن و سنک پسته

سن و سنک پسته در دسته آفات مکنده قرار دارند و با نیش زدن میوه سبز پسته قبل از مرحله سخت شدن پوسته منجر به آسیب می‌شوند. آسیب به میوه‌های کوچک منجر به سیاه شدن و ریزش میوه‌ها می‌شود. اگر هم میوه روی درخت باقی بماند و مغز نیز رشد کند، پوست میوه قهوه‌ای شده و بتدریج نکروز می‌شود و شیرابه از پوست بیرون زده و به اصطلاح نوک پسته شیرابه می‌زند. در قسمت داخلی پسته نیز لکه‌هایی با شکل نامنظم در اثر تغذیه سن و سنک‌ها از بافت نرم پوسته ایجاد شده و به مغز نیز نفوذ خواهد کرد.

مدیریت سن و سنک پسته

 • مبارزه بیولوژیک با زنبورهای پارازیتوئید جهت کاهش استفاده از سموم
 • مدیریت عملیات زراعی در باغات و کنترل بموقع علف‌های هرز
 • مصرف سموم با مشورت کارشناس حاذق در صورت نیاز به مبارزه شیمیایی

آفت زنجره پسته

نام علمی زنجره پسته Idiocerus stali است که آفت مهمی در باغ پسته است. بدلیل تغذیه پوره‌های زنجره پسته از شیره گیاهی، در طول فصل بتدریج شاهد تغییر رنگ شاخه و برگ و ضعف درختان خواهید بود. یک علامت مهم خسارت زنجره خروج شیرابه از خوشه است که منجر به سیاه شدن آن و ریزش پسته‌ها می‌شود.

نکته جالب‌توجه این است که این آفت را با نام شیره تر نیز می‌شناسند، زیرا زنجره پسته در زمان تغذیه از خوشه و یا شاخه، عسلک ترشح کرده ولی عسلک آن حالت خیس‌شدگی دارد و ظاهر خیس به برگ و شاخه و حتی قسمت سایه‌انداز درخت می‌دهد.

چگونگی کاهش خسارت زنجره پسته

 • رعایت مدیریت زراعی باغ برای حذف بقایای آلوده به زنجره پسته در زمان مناسب
 • تقویت درختان از نظر مصرف کودها و جلوگیری از تنش‌های خشکی که منجر به تضعیف درختان می‌شوند.
 • مبارزه بیولوژیک با دشمنان طبیعی تغذیه‌کننده از پوره‌ها تحت نظارت کارشناسان متخصص
 • جهت بهترین سم برای درخت پسته برای مبارزه با زنجره با نظر کارشناس متخصص گیاهپزشکی انجام شود.

آفت بالشتک پسته

از جمله آفت های درخت پسته انواع شپشک‌ها هستند که بالشتک پسته یکی از آنها است. پوره‌های بالشتک پسته با افزایش دما در بهار فعالیت خود را آغاز کرده و اولین بخشی که باعث خسارت می‌شوند، برگ پسته است. تغذیه پوره‌های بالشتک پسته منجر به تضعیف درخت پسته شده و بالتبع روی عملکرد نیز تاثیر منفی خواهد داشت. حشره کامل بالشتک پسته کیسه سفیدرنگ و مومی شکلی ترشح می‌کند که دارای تخم آفت است و در زیر برگ‌ها توده سفید و پنبه‌ای مشاهده می‌شود که دلیل نامگذاری این آفت بخاطر همین کیسه تخم است که شبیه بالشتک است.

بهترین روش مبارزه با بالشتک پسته

 • استفاده از دشمنان طبیعی بالشتک پسته
 • در صورت نیاز، مبارزه شیمیایی با رعایت دوز و زمان مصرف

پسته کاران عزیز لطفا دقت کنید که بهترین سم برای درخت پسته جهت مبارزه با آفات باغ پسته را نمی‌توان با قطعیت گفت و باید بسته به شرایط درختان و آفت و میزان خسارت و تحت نظارت کارشناس حاذق مبارزه شیمیایی را داشته باشید.

این آموزش را دوست داشتید؟
6
0

بخش نظرات

دیدگاهتان را در ارتباط با این مطلب آموزشی بنویسید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی