اهمیت ارقام در کشت گندم و جو

مهندس غلامحسین ساربان

کارشناس ارشد زراعت

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان رضوی
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان رضوی

اهمیت ارقام در کشت گندم و جو

رقم های گندم و جو در ایران بسیار متنوع هستند، اما هر کدام از آن ها سازگار به اقلیم یک یا چند منطقه خاص بوده و اگر در سایر مناطق کشت شوند، قطعا شاهد تغییراتی در رشد رویشی و زایشی آن ها خواهیم بود. دقت داشته باشید که بطور کلی رشد و عملکرد ارقام گندم و جو در مناطق گرمسیر و سردسیر با هم متفاوت هستند و این بدین معنی است که ارقام گرمسیر نباید در مناطق سردسیر کشت شوند و ارقام سردسیر نیز نباید در نواحی آب و هوایی گرمسیری کشت شوند.

پرسش و پاسخ

  • چه ارقامی از گندم برای مناطق گرمسیر و چه ارقامی برای مناطق سردسیر مناسب هستند؟

برای گندم آبی و اقلیم های سرد، ارقام پیشگام، میهن، حیدری، زرینه و رخشان پیشنهاد می شوند. در مناطق گرمسیر، رقم سیروان توصیه می شود.

  • ارقام جو مورد کشت در خراسان رضوی کدامند؟

خراسان رضوی مقام اول تولید جو در کشور را دارد. 137 هزار هکتار از 840 هزار هکتار مختص به کشت جو در خراسان رضوی است. رقم بهمن با 28 درصد از سطح زیر کشت، رقم جلگه 23.9با درصد، رقم ریحان با 18.8 درصد، رقم گوهران با 7.4 درصد و رقم یوسف با 7.1 درصد از سطح زیر کشت، رقم های مورد استفاده جو در خراسان رضوی می باشند.

  • برای مدیریت بهتر مزارع گندم و جو به چه نکاتی باید توجه داشت؟

استفاده از ارقامی که طول دوره ی رشد کوتاهی دارند تا میزان مصرف آب کمتر باشد. توجه به تغذیه گیاهی و استفاده از کودهایی که بنیان زیستی دارند. کودهایی زیستی که تنش ها را متحمل تر کنند که از جمله این کودها، کودهای حاوی اسید آمینه هستند، همچنین کودهای حاوی عنصر سیلیسیم که به بهبود مقاومت گیاه کمک می کنند.

بخش نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت برنامه کوددهی اختصاصی