درخواست خرید محصولات موجود در برنامه کودی اگروپلن

کشاورز محترم از اینکه برنامه کودی اگروپلن را برای تغذیه باغ و مزرعه خود انتخاب کرده‌اید سپاسگزاریم. درصورتی که قصد خرید محصولات موجود ذکر شده در برنامه کودی را دارید مشخصات خود را در فرم زیر وارد کرده و روی دکمه ارسال درخواست کلیک کنید.